„16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ je globalna kampanja koja je prvi put organizovana 1991. godine. Kampanja počinje 25. novembra na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava. Simboličnim povezivanjem ovih datuma želi se istaći da je nasilje nad ženama jedan od vidova kršenja ljudskih prava.

Tokom kampanje Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Pokrajinski ombudsman, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Ženska parlamentarna mreža Skupštine AP Vojvodine i Pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova organizuju niz različitih aktivnosti.

Kalendar aktivnosti:

24. 11. 2014. Seminar „Znanjem protiv nasilja“ za nastavnike i nastavnicke građanskog vaspitanja u Novom Sadu . Cilj seminara je obuka nastavnika i nastavnica kako bi se tema nasilja u partnerskim odnosima uvrstila u nastavu građanskog vaspitanja i doprinela podizanju svesti mladih o neprihvatljivosti nasilnog ponašanja. Seminar organizuju Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Pokrajinski sekretarijat za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova i Pokrajinski zaštitnik gradjana – ombudsman u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom.

25. 11. 2014. Konferencija mreže „Život bez nasilja” povodom deset godina rada mreže. Cilj konferencije je razmatranje institucionalnog umrežavanja kao preduslova za uspešno rešavanje slučajeva nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Konferenciju organizuje Pokrajinski zaštitnik građana – pokrajinski ombudsman i održaće se u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

26. 11. 2014 – Okrugli sto „Zajedno protiv nasilja nad ženama“ u organizaciji Ženske parlamentarne mreža , Bački Petrovac. Okrugli sto u Bačkom Petrovcu je deo aktivnosti Ženske parlamentarne mreže koje se tokom kampanje sprovode u pet opština u Vojvodini (Bački Petrovac, Žitište, Bečej, Inđija, Novi Kneževac) sa ciljem da se unapredi saradnja između lokalnih institucija koje se bave prevencijom i zaštitom od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i unapredi uloga lokalnih tela za ravnopravnost polova u prevenciji nasilja nad ženama.

27. 11. 2014. Okrugli sto „Zajedno protiv nasilja nad ženama“ u organizaciji Ženske parlamentarne mreža, Žitište.

02. 12. 2014. Okrugli sto „Zajedno protiv nasilja nad ženama“ u organizaciji Ženske parlamentarne mreža, Bečej.

03. 12. 2014. Konferencija „Razvoj usluga socijalnog stanovanja za žene žrtve nasilja“ u Apatinu. Cilj konferencije je razmena iskustava i razmatranje mogućnosti uspostavljanja modela prelaznog stanovanja za efikasno osnaživanje žena koje su preživele nasilje. Konferenciju zajednički organizuju Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, CSR Apatin i Autonomni ženski centar.

04. 12. 2014. Okrugli sto „Zajedno protiv nasilja nad ženama“ u organizaciji Ženske parlamentarne mreža, Inđija.

08. 12. 2014. Okrguli sto „Zajedno protiv nasilja nad ženama“ u organizaciji Ženske parlamentarne mreža, Novi Kneževac.

8. i 9. 12. 2014. Dvodnevni seminar „Nasilje u porodici i Institucionalna zaštita“ u Novom Sadu. Učesnici su profesionalci iz centra za socijalni rad, policije, zdravstva, tužilaštva i suda. Seminar organizuje Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom.

10. i 11. 12. 2014. Dvodnevni seminar „Rad sa nasilnicima“ u Novom Sadu. Seminar se bavi taktikama nasilnika i merama prema počiniocima nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Učesnici su radnici centara za socijalni rad. Seminar organizuje Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom.