ORGANUL TUTELAR – CENTRUL PENTRU MUNCA SOCIALĂ

Centrul pentru munca socială îşi desfăşoară activitatea în comune

Centrul pentru munca socială:

  • procedează conform cererii tribunalului: să ofere asistenţă la asigurarea probelor necesare, să-şi exprime părerea privind justificarea măsurii de protecţie solicitate (art. 286 din Codul familiei), privind încredinţarea copiilor la unul dintre părinţi etc.
  • în procedura de divorţ, poate avea rol de mediator
  • poate prezenta: acţiune pentru protecţia împotriva violenţei în familie (art. 284 pag. 2 CD), acţiune pentru întreţinerea unui copil minor (art. 278 pag. 3. CF), acţiune pentru modificarea hotărârii privind îngrijirea şi educaţia copilului
  • soluţionează conform cererii pentru ajutor la reabilitarea relaţilor familiale dereglate şi atunci are rol consultativ. Este necesar ca unul sau ambii soţi, care nu doresc să divorţeze, să prezinte cerere centrului pentru ajutor la soluţionarea relaţilor familiale dereglate.
  • să ţină evidenţa şi documentaţia privind victimele violenţei şi făptuitorii împotriva cărora a fost dispusă măsura de protecţie (tribunalul este dator să remită sentinţa Centrului)
  • să adopte planul de protecţie a copilului în toate segmentele
  • să procedeze conform mandatelor tribunalului
  • exercită control preventiv şi corecţional asupra exercitării dreptului părintesc (art. 79, art. 80 LC). În exercitarea controlului corecţional, Centrul corectează greşelile părinţilor în exercitarea dreptului părintesc, îi îndrumă să meargă la cabinete de consiliere pentru familie sau instituţia pentru mediere şi în legătură cu aceasta adoptă hotărâri, sau poate de asemenea demara şi procedură judiciară de privare de dreptul părintesc, etc)
  • adoptă hotărâri în legătură cu instituirea tutelei, adopţiei temporare, adopţiei.

Centrul în primul rând ţine cont de interesele copiilor

Când există violenţă în familie, medierea (intermediere în litigiu), precum şi terapia familială sau de partener, nu prezintă proceduri adecvate.

Nu-i nevoie să acceptaţi medierea.

Atunci când daţi o declaraţie organului care propune mediere, menţionaţi că nu acceptaţi propunerea din cauza violenţei.

Reţineţi

Tribunalul desfăşoară procedurile şi decide cu privire la întreţinerea copiilor, încredinţarea copiilor, exercitarea dreptului părintesc, stipularea modului de întreţinere a relaţiilor personale (întâlnirea) ale copilului cu unul dintre părinţi, privarea de dreptul părintesc, măsurile de protecţie în legătură cu violenţa în familie etc.

Rolul centrului pentru munca socială la dispunerea măsurilor de protecţie împotriva violenţei

În cazul în care d-voastră aţi demarat procedura la tribunal, în vederea adoptării măsurilor de protecţie împotriva violenţei în familie, tribunalul va solicita de la centru: să asigure datele necesare în legătură cu actul de violenţă săvârşit şi să-şi dea părerea în legătură cu măsura de protecţie solicitată (articolul 286 din Codul familiei). Aceasta înseamnă că centrul vă va chema pe d-voastră şi persoana care a săvârşit actul de violenţă, va face audierea, apoi va prelua activităţi necesare de diagnostic, teren şi alte activităţi. Spuneţi totul cum s-a întâmplat (răspundeţi la întrebări: cine a săvârşit, când, unde, cum, cu ce, cu cine, cine a văzut, menţionaţi consecinţele etc). Dacă aţi mai fost victimă a violenţei, obligatoriu trebuie să spuneţi. Dacă aveţi adeverinţă medicală privind evidenţa leziunilor, daţi-le fotocopia. Dacă făptuitorul este sancţionat (prin hotărâri judecătoreşti sau contravenţional) spuneţi tot ce ştiţi despre aceasta. Ar fi bine ca înaintea convorbirii, să vă consultaţi cu psihoterapeutul d-voastră, sau cu o altă persoană în care aveţi încredere.

Centrul pentru munca socială sau un alt organ procedează conform cererii tribunalului şi acordă ajutor la colectarea probelor necesare şi îşi exprimă opinia cu privire la întrebările solicitate şi justificarea măsurii de protecţie solicitată.

Dacă centrul este informat că a fost încălcat vreun drept al copilului, centrul este dator să iniţieze procedură judiciară pentru a proteja interesele copilului (ex. acţiune pentru întreţinere, acţiune pentru încredinţarea copilului minor, exercitarea dreptului de părinte, acţiune pentru stipularea modului de întreţinere a relaţiilor personale între copil şi unul din părinţi în legătură cu adoptarea măsurilor de protecţie privind violenţa în familie, privarea de dreptul de părinte etc.)