JUDECĂTORUL DE CONTRAVENŢII = TRIBUNALELE DE CONTRAVENŢII

Contravenţie – Cine comite o contravenţie?

Contravenţie săvârşeşte orice persoană care comite o acţiune ilegală şi care conform reglementărilor este caracterizată drept contravenţie.

Contravenţiile pot fi diferite şi ca atare pot fi cuprinse în diferite reglementări (legi, hotărâri etc. – de exemplu disturbarea ordinii şi liniştii publice, Legea privind bazele securităţii în circulaţia rutieră, legile care reglementează drepturile consumatorilor, legile care reglementează traficul de mărfuri şi servicii, hotărârea privind ţinerea animalelor, etc.).

Ordinea publică este disturbată de persoana care:

  • prin ceartă sau gălăgie disturbă ordinea şi liniştea publică, sau prin comportarea sa periclitează securitatea cetăţenilor
  • periclitează securitatea altei persoane prin ameninţarea că va săvârşi atacasupra vieţii sau corpului persoanei respective sau asupra persoanelor apropiate acesteia sau prin jignire, săvârşirea actului de violenţă asupra altora, provocarea bătăii sau participarea la aceasta, periclitează liniştea cetăţenilor sau disturbă ordinea şi liniştea publică.

Dacă cineva printr-o acţiune menţionată vă disturbă liniştea, puteţi împotriva făptuitorului să prezentaţi cerere penru demararea procedurii de contravenţie sau să anunţaţi poliţia şi să insistaţi ca ei să demareze procedura.

Comportamentele menţionate sunt caracterizate drept contravenţie, având în vedere faptul că fiecare persoană are dreptul la siguranţa personală şi patrimonială, linişte, viaţa privată şi libertatea de circulaţie, păstrarea moralului public şi a demnităţii umane.