PROCURATURA PUBLICĂ

Procuratura publică preia urmărirea persoanelor care au săvârşit fapte care prezintă un pericol social. Codul penal reglementează care sunt faptele social periculoase (de exemplu: violenţa în familie, neplătirea întreţinerii, răpirea unui minor, violul…)

Dacă sunteţi victimă a violenţei în familie – veţi prezenta denunţ poliţiei sau procurorului public – din comuna unde a avut loc fapta, în cadrul căruia veţi propune ca procurorul public să propună tribunalului:

  • să dispună arest agresorului (art. 141 până la 147 din Codul de procedură penală)
  • pe durata procedurii penale când agresorului nu-i este stabilit arest preventiv, în vederea protecţiei d-voastră în calitate de martor/parte vătămată în procedura penală, să se dispună măsura prin care învinuitului îi va fi interzis să viziteze unele locuri (unde munciţi, locuiţi, etc.) întâlnirea cu unele persoane sau apropierea de unele persoane (d-voastră ca persoană vătămată, copiii ca persoane vătămate sau martorii), cu scopul desfăşurării nestingherite a procedurii penale (art. 133 şi 136 punc. 2 şi 11 din Codul de procedură penală)
  • să adopte măsura de securitate interdicţia apropierii şi comunicării cu persoana vătămată (d-voastră şi copiii d-voastră) prevăzută la art. 89a din Codul penal, dacă făptuitorului îi va fi pronunţată amenda, munca în interesul public, condamnare cu suspendare condiţionată sau avertisment (art. 80 pag. 6 din Codul penal).

Procurorul va dovedi că partenerul d-voastră a comis o infracţiune, dar el nu vă reprezintă şi nici nu este împuternicitul d-voastră. Procurorul reprezintă interesele statului şi preia măsuri în vederea prevenirii săvârşirii faptelor care prezintă un pericol social. D-voastră vă adresaţi procurorului dacă aveţi informaţii, probe noi sau dacă vă interesează alte detalii în legătură cu fapta penală.

La grefa procuraturii, veţi afla sub ce număr se ţine dosarul d-voastră şi cărui procuror îi este dat spre elaborare. Atâta timp cât dosarul d-voatră nu trece la judecător, probele le prezentaţi procurorului.

Dacă procurorul consideră că nu există probe precum că făptuitorul a comis o infracţiune sau fapta pe care aţi denunţat-o nu este urmărită din oficiu, el vă va informa cu privire la aceasta şi vă va da un termen în care d-voastră veţi putea demara sau continua procedura penală (dacă procedura este în desfăşurare).