ROLUL TRIBUNALULUI

Tribunalul este organul de stat care se află între cel puţin două părţi în litigiu, astfel că într-o procedură anumită, evaluând faptele, probele etc. decide (sentinţa, decizia etc.).

Procedurile judiciare se desfăşoară la tribunalele comunale, districtuale şi la Curtea Supremă a Serbiei, respectiv la tribunalele generale, superioare şi Curtea de Apel începând cu data de 1.1.2010.

Procedurile civile referitoare la: dispunerea măsurilor de protecţie împotriva violenţei în familie, desfacerea căsătoriei, încredinţarea copiilor, stabilirea bunurilor agonisite în căsătorie, se desfăşoară la tribunalul comunal/general în localitatea unde reclamatul îşi are domiciliul. În cazul desfacerii căsătoriei, competent este tribunalul din localitatea unde soţii au avut ultimul domiciliu comun sau unde reclamatul îşi are domiciliul, iar în procedura de modificare a hotărârii privind nivelul întreţinerii, în localitatea unde-şi are domiciliul persoana întreţinută sau unde reclamatul îşi are domiciliul.

Procedurile penale se desfăşoară în faţa tribunalelor comunale/generale din localitatea unde a fost comisă infracţiunea.

La tribunalele districtuale/superioare se desfăşoară procedurile penale pentru unele fapte penale grave (viol, omor, jaf) atunci când este prevăzută pedeapsa cu închisoarea de peste 10 ani, conform localităţii unde a fost comisă fapta.

Dacă prezentaţi acţiune personală sau cerere de chemare în judecată tribunalului care nu este competent, tribunalul respectiv, din oficiu, va remite acţiunea d-voastră sau cererea de chemare în judecată tribunalului competent.

Recursul împotriva hotărârii tribunalului comunal/general îl soluţionează tribunalul districtual/superior, iar recursul împotriva hotărârii tribunalului districtual/superior îl soluţionează Curtea Supremă a Serbiei/Curtea de Apel care soluţionează şi în urma revizuirii.