CASA DE SIGURANȚĂ

Casele de siguranță pentru femei sunt adăposturi destinate tuturor femeilor și copiilor acestora, care sunt periclitate de violență fizică, psihică, economică și sexuală în familie. Casele de siguranță pentru femei reprezintă tipurile de cazare temporară cu scopul de a oferi protecție și sprijin femeilor și copiilor la ieșirea din situaţia de violență. Case de siguranță se află în amplasamente secrete, pentru a se asigura securitatea deplină a beneficiarilor. În Voivodina există trei case de siguranță – la Novi Sad, Sombor și Zrenianin. Aceste case de siguranță sunt destinate și femeilor, care trăiesc în alte medii. Cazarea în casa de siguranță este gratuită pentru beneficiare, iar cheltuielile cazării lor le suportă autoguvernările locale.

Casa de siguranță pentru femei are funcţia de a proteja femeia și de a asigura deplasarea din mediul unde a fost săvârşită violența. Scopul este să i se asigure femeii întoarcerea la o viață normală în comunitate și să i se ofere posibilitatea de a-și organiza viața fără violență. În felul acesta femeia se încurajează ca treptat să se includă din nou în comunitate.

Cum să ajungi până la Casa de siguranță?

În caz de violență momentană, la casele de siguranţă pentru femei, femeile și copii se cazează urgent. În astfel de situație nu este necesară prezentarea documentației obligatorii pentru primire. În cazul în care există nevoie de primirea urgentă a femeii și copiilor în Casa de siguranță pentru femei, se organizează cazare urgentă, și în acest caz nu este necesară prezentarea documentației obligatorie pentru primire.

U slučaju da se ne radi o urgentnom smeštanju žene, u prihvatilište Sigurne ženske kuće potencijalne korisnice dolaze po utvrđenoj proceduri. Ova procedura podrazumeva ostvarivanje kontakata sa ženom van Sigurne kuće, a stručnim tim Centra za socijalni rad na osnovu intervjua sa ženom vrši procenu o najadekvatnijoj vrsti pomoći koju je potrebno obezbediti da bi se pružila podrška za izlazak iz nasilja.

În cazul în care nu este vorba de o cazare de urgență a femeii, în adăpostul Casei de Siguranță pentru femei, beneficiarele potențiale ajung conform unei proceduri stabilite. Prezenta procedură subînțelege obținerea contactelor cu femeie în afara Casei de Siguranță, iar echipa de experți a centrului pentru munca socială, în baza interviurilor cu femeile, fac evaluarea celui mai adecvat tip de ajutor, care este necesar să se asigure pentru a se acorda sprijin pentru ieșirea din situaţia de violență.
La stațiunea de adăpost, beneficiarelor li se asigură cazare de scurtă durată și îngrijirea până la stabilirea formei corespunzătoare de protecție, dar cel mult până la zece zile. În adăpostul casei de siguranță, femeilor și copiilor le este permisă cazarea cel mult până la 6 luni, iar pe durata acestei cazări, femeile și copii fac cunoştinţă cu alți membri ai casei, spațiul ambiant și împrejurimea. În atmosferă de siguranță, acceptare și sprijin li se oferă posibilitatea de a se relaxa, odihni, li se acordă atenție și ajutorul urgent de care au nevoie (ajutor pshihologic, medical și de altă natură). În această fază, care poate dura scurt, femeia și copilul au dreptul la îngrijire și dreptul de a nu li se pune întrebări referitoare la soluționarea independentă a problemelor complexe. Fac cunoştinţă treptat cu nevoile și cerinţele organizării vieții de zi cu zi. De asemenea, fac cunoştinţă în detalii cu tipul și modul de acordare a ajutorului de specialitate, care se organizează în cadrul casei de siguranță și pe care îl pot folosi prin activități individuale și de grup, diverse ateliere creative sau educație, în funcție de posibilitățile materiale și tehnice ale casei de siguranță și afinităților personale, precum și ajutor în conexiunea cu alte instituții de importanță în soluționarea problemelor lor, (tribunal, consilier juridic, centrul pentru munca socială, instituțiile sanitare, școală, poliție etc). În cazul copilului de vârstă școlară (cu permisul mamei) școala se informează de actuala situație familială și motivul cazării în casa de siguranță pentru femei. Contactele dintre tată și copii se reglementează prin intermediul tribunalului comunal, care adoptă decizia privind modelul optim de întâlnire. Pe parcursul șederii beneficiarei în adăpost, periodic se analizează rezultatele obținute și se adoptă hotărârea dacă există nevoie pentru prelungirea șederii.

Criteriile pentru primire

Criteriul de bază pentru primirea femeii în casa de siguranță este suportatea violenței fizice, psihice, sexcuale sau economice. De asemenea criteriile sunt stabilite în baza situației în care se află femeia (periclitatea de violență și resursele disponibile de protecție), precum și de starea ei psiho-fizică.

În adăpost și stațiunea de adăpost nu se pot primi persoanele care suferă de boli psihiatrice grave dau sau au un istoric al tulburărilor psihiatrice, persoanele dependente de alcool, droguri sau pastile, persoanele insuficient dezvoltate mintal moderat sau mai grav, precum și persoanele cu tulburări în comportament, care ar deregla funcționarea adăpostului și a stațiunii de adăpost.

Textul a fost scris în baza informațiilor despre casa de siguranță pentru femei din Novi Sad.

http://www.csrns.org.rs/sigurnakuca/sekcije