LEGE ȘI VIOLENȚĂ

Anumite legi (penală, familială, Legea privind ordinea şi liniştea publică etc.) protejează victimele violenţei şi îi pedepsesc pe agresori, dacă se demarează procedura şi există probe de vinovăţie.

Codul penal reglementează fapta penală şi sancţiunile, și conform acestei legi violența în familie se consideră faptă penală – art. 194, iar agresorilor li se pronunţă pedepse în urma procedurii juridice.

Codul penal la art. 112 punctul 28 reglementează cercul de persoane, care se consideră a fi membri ai familiei și care se bucură de protecție în baza prezentului articol:

  • soții, copii lor, predecesorii soților în linie dreaptă de rudenie, partenerii extraconjugali și copiii acestora, adoptivii și persoanele care-i adoptă, părintele adoptiv temporar și copilul adoptiv temporar
  • frații și surorile, soții și copiii lor, foștii soți și copiii lor și părinții foștilor soți, dacă trăiesc într-o gospodărie comună
  • persoanele care au un copil comun sau așteaptă un copil să se nască, deși niciodată nu au trăit în aceași gospodărie comună.

Persoanele care nu aparțin categoriei legale ca membri ai familiei, se bucură de protecție în baza altor dispoziții din Codul penal (leziuni corporale grele și ușoare, comportamentul violent, periclitatea securității etc.).

Unele fapte sunt mai periculoase şi consecinţele acestora sunt mai grave decât altele. De aceasta depinde şi procedura în faţa tribunalului (dacă făptuitorul strigă şi se ceartă, poliţia tratează aceasta ca o disturbare a liniştei vecinilor şi acesta se consideră drept contravenţie, iar dacă un membru al familiei vă ameninţă sau prin comportamentul lui vă periclitează liniştea – aceasta se tratează ca violenţă domestică sau dacă vă provoacă vânătăi, arsuri, zgârâieturi aceasta se tratează ca leziune corporală uşoară sau dacă făptuitorul îi rupe femeii un deget sau mâna, acesta se consideră faptă penală leziune corporală gravă).

Codul familiei reglementează căsătoria şi relaţiile în căsătorie şi comunitatea extraconjugală, adopţia, întreţinerea în familie, tutela, întreţinerea, raporturile patrimoniale în familie, protecţia împotriva violenţei în familie şi se aplică în cazul în care, de exemplu, doriţi să divorţaţi, să primiţi întreţinere, să se stabilească contribuţia d-voastră la agonisirea bunurilor în căsătorie sau comunitatea extraconjugală, sau ca împotriva făptuitorului să se pronunţe măsuri de protecţie împotriva violenţei. Procedura se desfăşoară la tribunal.

Procedura cu privire la pronunțarea măsurilor împotriva violenţei în familie se desfăşoară în procedură urgentă. Măsurile de protecţie împotriva violenţei în familie care se pot pronunţa, sunt: mutarea agresorului din locuinţa sau casa familială, cazarea victimei în locuinţa sau casa familială, interdicţia apropierii, interdicţia accesului la spaţiul din jurul locului unde locuieşte sau lucrează victima. Măsurile se pronunţă cel mult pe un an de zile, cu posibilitatea de prelungire, dar este posibil şi ca tribunalul în acelaşi timp ,să pronunţe mai multe măsuri.

Codul familiei reglementează cercul persoanelor care se consideră membri ai familiei și cărora li se va oferi protecție conform prezentei legi:

  • soții și foștii soți
  • copiii, părinții și alte rude de sânge, afinii sau rudele prin adopție, respectiv persoanele legate de întreținere în familie
  • persoanele care trăiesc sau au trăit în aceeași gospodărie familială
  • partenerii extraconjugali sau foștii parteneri extraconjugali
  • persoanele care au fost sau sunt și în continuare într-o relație emoțională sau sexuală, respectiv care au împreună un copil sau așteaptă un copil să se nască, deși niciodată nu au trăit în aceeași gospodărie familială

Procedurile în vederea pronunțării măsurilor de protecţie împotriva violenţei în familie, de stabilire a contribuţiei d-voastră la bunurile agonisite în căsătorie şi întreţinere…, se pot demara şi pe parcursul duratei căsătoriei, respectiv nu sunt legate de prezentarea acţiunii de desfacere a căsătoriei.

Procedura executivă reglementează modul de executare a hotărârilor judecătoreşti şi a compensării judiciare (de ex. executarea întreţinerii pronunţate, înapoierea copilului etc.).