CE SĂ FAC?

Cel mai important este să fiţi în siguranţă şi la loc sigur. Vă pregătiţi pentru părăsirea locuinţei. Faceţi-vă planul: unde veţi merge, cât veţi putea rămâne aci, cum să vă asiguraţi mijloacele financiare pentru supravieţuire, unde vor fi copiii, ce documente şi lucruri să luaţi cu d-voastră, cine vă poate ajuta, când şi în ce moment să părăsiţi locuinţa (cel mai bine când făptuitorul nu e acasă).

Dacă doriţi să păstraţi copiii, cel mai bine este să-i luaţi cu d-voastră în momentul părăsirii locuinţei, dacă aveţi posibilitatea să o faceţi. Aceasta este important având în vedere faptul că la aprecierea şi stabilirea cărui părinte i se va încredinţa copilul minor, tribunalului îi este importantă şi starea de fapte. Dacă există vreun pericol cu prilejul părăsirii locuinţei, chemaţi poliţia.

Când plecaţi, NU SPUNEŢI UNDE VĂ AFLAŢI, iar organelor şi instituţiilor de stat cărora vă adresaţi, spuneţi-le ca noua adresă să nu o comunice făptuitorului, sau daţi-le adresa rudelor sau prietenilor, ca adresă de contact.

Când părăsiţi locuinţa şi vă e teamă că făptuitorul vă va urmări, anunţaţi:

 • Poliţia în comuna unde vă mutaţi şi spuneţi-le despre temerile d-voastră
 • Centrul pentru Munca Socială în vederea ţinerii în evidenţă: a problemei, minorilor şi situaţiei
 • Şcoala – psihologul, dirigintele sau învăţătorul şi informaţi-i despre violenţa pe care aţi suportat-o d-voastră şi copiii şi spuneţi-le să n-o comunice făptuitorului noua d-voastră adresă
 • Medicul

CE SĂ IAU CU MINE?

Dacă n-aveţi mult timp şi n-aţi făcut lista dinainte, lucrurile care vă pot ajuta sunt:

 • Cheile de la locuinţă, maşină, casa de odihnă, sef
 • Documentele personale şi lucrurile copiilor d-voastră: buletinul de identitate, carnetele de medic, carnetele de elev, certificatele de naştere etc.
 • Documentaţia privind agonisirea bunurilor, contractele, carnetele la bancă, adeverinţa privind seful, conturile
 • Lucrurile sanitare şi igienice (medicamentele d-voastră şi ale copiilor etc.)
 • Lucrurile care vă sunt importante, necesare şi la care ţineţi
 • Lucrurile care le sunt copiilor importante, necesare şi care le sunt dragi (lăsaţi-i să le ia singuri)
 • Garderoba strict necesară pentru d-voastră şi pentru copii

Dacă luaţi lucrurile pe care le-aţi adus în căsătorie, le-aţi moştenit, le-aţi primit de la părinţi sau rude, nu le vindeţi şi nu le daţi nimănui “să le păstreze”. Când le luaţi, faceţi lista lor, pe care o veţi semna d-voastră şi persoanele prezente şi pe care o veţi păstra. Lăsaţi mesaj în locuinţă că aţi luat aceste lucruri, dar nu spuneţi unde se află.

POT SĂ PĂRĂSESC LOCUL UNDE TRĂIESC?

Aveţi dreptul să părăsiţi locul unde trăiţi. Acest fapt nu va influenţa asupra drepturilor d-voastră referitoare la divorţ, încredinţarea copiilor, exercitarea drepturilor de părinte, întreţinere, împărţirea bunurilor din căsătorie etc.

Când tribunalul hotărăște cu privire la încredinţarea copiilor şi întreţinerea relaţiilor personale a celuilalt părinte cu copilul (când poate să-l vadă), atunci această hotărâre trebuie respectată. Până atunci aceasta nu se tratează ca “luarea persoanei minore”, dacă d-voastră părăsiţi împreună cu copilul locul unde trăiţi.

Trebuie însă să aveţi în vedere faptul că în acest caz nu puteţi controla să nu schimbe broasca la locuinţă, ca toate lucrurile agonisite în căsătorie, să se afle în locuinţă, ca locuinţa să nu se închirieze. În cazul în care broasca este schimbată, locuinţa închiriată, lucrurile dispărute din locuinţă, trebuie să demaraţi imediat procedura la tribunal şi în felul acesta să vă protejaţi drepturile – acţiune pentru tulburarea posesiunii, acţiune în vederea rezilierii contractului privind închirierea, acţiune pentru stabilirea şi împărţirea bunurilor agonisite în căsătorie.

Cert este că soţul d-voastră n-ar trebui să facă aceasta dacă bunurile sunt agonisite în căsătorie, prin muncă comună, şi deci vă aparţin şi d-voastră, dar în practică se întâmplă.

SCRIEREA JURNALULUI

Ar fi util să scrieţi jurnal şi să notaţi când, unde, ce vi s-a întâmplat şi vi se întâmplă, cine a săvârşit actul de violenţă şi care sunt consecinţele, începând cu actul de violenţă pe care l-aţi suportat şi mai departe. Notaţi numele şi adresa martorilor care pot să confirme menţiunile d-voastră. Scrieţi şi lista bunurilor şi tuturor lucrurilor pe care le-aţi agonisit în căsătorie şi descrieţi-le detaliat.

Toate aceste date vă vor fi necesare în exercitarea protecţiei juridice.

Ţineţi minte

D-voastră însevă exercitaţi dreptul de părinte asupra copilului până când tribunalul nu decide altfel (art. 77 al. 2 Codul familiei).