DESPRE PROIECT

Adunarea P.A. Voivodina a adoptat în anul 2008, Strategia de protecţie împotriva violenţei în familie şi a altor forme de violenţă bazată pe gen pentru perioada 2008-2012. Strategia prezintă primul document strategic în lupta împotriva violenţei asupra femeilor, nu numai în P.A. Voivodina, ci şi în Republica Serbia.

Datorită sprijinului Fondului Naţiunilor Unite pentru combaterea violenţei asupra femeilor, am avut posibilitatea ca – imediat după adoptarea Strategiei – să începem cu aplicarea ei. Am edificat şi continuăm să edificăm un sistem complex de combatere a violenţei asupra femeilor – sistem în care profesioniste şi profesionişti angajaţi în instituţii, pot să ofere femeilor cea mai bună protecţie posibilă împotriva violenţei, sistem în care femeile sunt informate despre drepturile lor şi felurile de sprijin pe care pot să conteze. Scopul pe care încercăm să-l realizăm este ca în P.A. Voivodina să se instaureze toleranţa nultă când este vorba despre violenţa în familie, precum şi toate celelalte aspecte ale violenţei bazate pe gen, care sunt tratate drept încălcare a drepturilor elementare ale omului. Pentru a realiza aceasta, am lucrat în toate cele 45 de comune din P.A. Voivodina, am organizat peste două sute de cursuri de instruire la care au participat aproape trei mii de profesioniste şi profesionişti din centrele pentru munca socială, poliţie, tribunale, domeniul sănătăţii, învăţământ, organizaţiile de femei. Am organizat campanii pentru a schimba atitudinile patriarhale şi stereotipurile extinse care încă mai justifică violenţa bărbaţilor asupra femeilor. Am lucrat şi cu tinerii din întreaga P.A. Voivodina cu scopul combaterii violenţei în viitor. Am făcut investigaţii pentru a analiza cât mai bine specificurile violenţei asupra femeilor în P.A. Voivodina şi pentru ca activităţile noastre să fie întemeiate pe informaţii certe şi nevoile concrete ale femeilor din P.A. Voivodina. Tot timpul, am lucrat la conexiunea în reţeauă a instituţiilor, deaoarece credem că doar un asemenea sistem complex poate să acorde un răspuns adecvat la faptul că tot a treia femeie din Voivodina a suferit violenţă fizică, iar tot a doua – psihică. Indiferent de toate activităţile întreprinse, acestea n-au fost suficiente pentru a se opri violenţa asupra femeilor. Este necesară lupta în continuare; asupra acestui fapt ne avertizează şi cele 10 femei care au fost ucise pe parcursul anului 2013, în voivodina, de către partenerii lor.

În baza rezultatelor obţinute, Secretariatul Provincial pentru Economie, Ocuparea Forţei de Muncă şi Egalitatea de Şanse, în anul 2013 a devenit partenerul însărcinat pentru teritoriul Voivodinei în cadrul proiectului Răspunsul integrat la violenţa în familie în Serbia, pe care-l realizează în comun UNDP, UNICEF şi UN Women în cooperare cu Ministerul Muncii şi Politicii Sociale şi Ministerul Învăţământului, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice.

Cele mai importante activităţi în cadrul proiectului Răspunsul integrat la violenţa în familie în Serbia, sunt îndreptate spre:

  • sprijinul la soluţionarea cazurilor complexe de violenţă în relaţiile dintre parteneri prin cooperarea tuturor instituţiilor şi organizaţiilor relevante la nivel local în zece comune alese din teritoriul P.A. Voivodina (Zrenianin, Novi Bečej, Vârşeţ, Panciova, Cuvin, Sremska Mitrovica, Irig, Kanjiža, Apatin, Bačka Topola şi Mali Iđoš)
  • elaborarea sau revizuirea acordurilor privind cooperarea tuturor serviciilor din cadrul comunităţii, în conformitate cu Protocolul general şi protocoalele speciale privind procedarea şi cooperarea instituţiilor, organelor şi organizaţiilor în situaţii de violenţă asupra femeilor în familie şi relaţiile dintre parteneri, care prevede dezvoltarea acordurilor locale până în martie 2014
  • organizarea cursurilor elementare şi speciale de educaţie care se referă la prevenirea şi protecţia împotriva violenţei în familie şi care se organizează în conformitate cu nevoile serviciilor
  • elaborarea noii Strategii pentru prevenirea şi protecţia împotriva violenţei în familie şi a violenţei pe bază de gen în Voivodina
  • elaborarea Programului pentru capacitarea economică a femeilor care au suferit violenţă
  • elaborarea Programului de prevenire şi protecţie împotriva violenţei asupra femeilor care aparţin grupurilor sociale vulnerabile: femeile rome, femeile cu dizabilităţi, femeile din mediile rurale