LINII TELEFONICE DE ASISTENȚĂ SOS

Linii telefonice de asistență SOS sunt menite femeilor (dar și altor persoane) care au experienţa violenței și există pentru a vă asigura sprijin, informații privind modalități prin care vă puteți proteja și modurile prin care puteți anunța violența.

Cu ocazia apelului la liniile telefonice de asistență SOS, puteți, dacă doriți, să rămâneți anonimi și nu trebuie să lăsați numele și prenumele d-voastră, nici datele de contact.

Prin apelul la liniile telefonice de asistență SOS, se obține sprijin și informații privind protecția împotriva violenței în relațiile dintre parteneri.

Puteți suna orice număr de telefon SOS, indiferent de locul în care trăiți.

Personalul care răspunde la linia telefonică de asistență SOS, este compus din voluntare bine instruite și specialişti din diverse domenii (psihologie, drept, medicină etc.) care vă sunt la dispoziție să va asculte, să vă acorde un sprijin emoțional și să vă dea informații referitoare la posibilitățile de ieșire din situaţia de violență. Ele sunt aci pentru a susține hotărârile dumneavoastră și pentru a vă ajuta să IEȘIȚI din cercul violenței!

Personalul Liniei telefonice de asistență SOS, cunoaşte bine drepturile d-voastră, când este vorba despre violența într-o relație, drepturile d-voastră care se referă la protecția juridică, socială și de sănătate și cunoaște procedurile pe care le întreprind instituțiile și organizațiile care se ocupă cu prevenirea și protecția împotriva violenței în familie.

Linii telefonice de asistență SOS, vă pot asigura informații privind instituțiile în care se denunță violența, la care puteți denunța violența și la ce numere de telefon.

Sigurnață

Când cereți ajutor prin telefon, folosiți telefonul public sau telefonul din afara casei d-voastră. În situațiile de violență imediată, sunați la Poliție 192. Încercați să aflați unde se află cel mai apropiat telefon, pentru ca în situația de violență, să puteţi solicita ajutor cât mai repede.

Pentru majorarea nivelului de siguranță, când sunați la Linia telefonică de asistență SOS, trebuie:

 • să aveți în vedere faptul că, în cazul în care folosiți telefonul fix, numerele de telefon apelate pot fi disponibile făptuitorului prin lista contului telefonic lunar. Chiar și dacă l-ați părăsit pe făptuitor înainte de a ajunge lista lunară, făptuitorul poate urmări numerele de telefon pe care le-ați apelat pentru ajutor.
 • încercați să vă asigurați celularul. Gândiți-vă la posibilitatea de a vă cumpăra un telefeon pre-paid propriu, despre care făptuitorul nu ştie şi de la care veți putea face apeluri confidențiale.
 • Evitați telefoanele fără fir: dacă sunați de la telefonul de acasă, folosiți mai bine telefonul fix dacă-l aveți, decât cel fără fir sau celular. Apelurile de la telefonul fix sunt mai dificile de localizat și urmărit.

 

Centrul femeiesc SOS

„Centrul femeiesc SOS“ (cândva Linia telefonică de asistență pentru femeile și copiii victime ale violenței din Novi Sad) este o organizație nonguvernamentală nonprofit, care se ocupă cu prevenirea și consecințele violenței în societate, cu accent pe violența domestică. Organizația noastră a apărut ca proiect al Centrului femeiesc din Novi Sad, pe data de 08.03.2002, iar ca asociație independentă a cetățenilor existăm din 27.10.2004.

„Centrul femeiesc SOS“ numeră în jur de 40 de voluntare active, mai ales studente și absolvente la psihologie, pedagogie și drept, dar începând cu acest an avem și studente de la Facultatea de Medicină.

Programul de lucru al „Centrului femeiesc SOS“ este în fiecare zi lucrătoare între orele 18 și 22, iar numărul nostru de telefon este 021/422-740. În această perioadă, voluntarele noastre instruite special, se anunță la telefon și în cursul convorbirii oferă sprijin psiho-social, emoțional și informativ gratuit celor care sună. Ne puteți contacta și prin e-mail sos.telefon@gmail.com, iar începând cu anul acesta avem și site-ul: www.sosns.org.rs, prin care de asemena vă puteți adresa. Avem și un profil activ pe rețeaua socială „Facebook“, astfel că aceasta este încă o posibilitate de a vă adresa.

În activităţile sale „Centrul femeiesc SOS“ cuprinde și întâlniri personale cu femeile care se află în situația de violență. Aceste întâlniri, care de semenea sunt gratuite, le desfășoară consultantele noastre profesioniste şi se convoacă prin telefon (la același telefon în cadrul aceluiaşi program de muncă).

Din urmă cu patru ani am început să practicăm și educația persoanelor de aceeași vârstă cu adolescenții și adolescentele sub aspectul atelierelor interactive, care se desfășoară în școlile medii și elementare din Voivodina, iar recent și în Serbia. Aceste ateliere, care presupun prevenirea primară împotriva violenței printre tineri și în relaţiile dintre adolescenți, de asemenea le desfășoară educatoarele noastre instruite.

„Centrul femeiesc SOS“ are și echipa de PR, care în câteva rânduri anual organizează promoții în formă de acțiuni pe stradă și apariție în mass-media, tot cu scopul conştientizării oamenilor cu privire la violența în familie.

Telefonul nostru sună anual de 400-600 de ori. Am primit apeluri din Novi Sad, Voivodina, Serbia, Muntenegru și Bosnia Herțegovina.

Pe parcursul activităţii, serviciul este susținut continuu de Secretariatul Provincial pentru Muncă, Ocuparea Forței de Muncă și Egalitatea de Șanse. A fost întocmit protocolul privind colaborarea cu Centrul pentru Munca Socială al Orașului Novi Sad, astfel că avem oficiu și în încăperile lor.

 

O.N.G. „Alternativa femeilor“ Sombor

O.N.G. „Alternativa femeilor“ Sombor a inițiat în anul 2001, telefonul SOS pentru femeile care au experienţa violenței și a altor forme de discriminare, în aceeași an când a fost înființată organizaţia. Timp de zece ani, O.N.G. „Alternativa femeilor“ Sombor oferă ajutor gratuit prin telefon femeilor care au experienţa violenței. Peste două mii de femei au cerut un astfel de ajutor. Sună femeile din zona comunei Sombor, dar și din alte zone.

Programul de muncă al telefonului este în fiecare zi lucrătoare între orele 16.00 și 22.00.

La linie sunt angajate specialiste, membrele instruite ale O.N.G. „Alternativa femeilor“ Sombor.

Programul de muncă al specialistelor angajate este următorul:

 • Luni, joi și vineri – PSIHOLOG
 • Miercuri MEDIC NEUROPSIHIATRU
 • Miercuri MEDIC NEUROPSIHIATRU

Serviciul telefonic de asistență SOS prevede ca serviciu aferent CONSILIEREA INDIVIDUALĂ, unde tuturor clientelor, la cererea personală, li se acordă ajutor profesional individual din partea psihologului, juristului sau medicului. Cel mai des este necesar să se facă un schimb de experienţă, cooperare și abordare interdisciplinară între aceste specialiste, pentru că problematica este complexă și de multe ori este doar condițional legată de un domeniu dominant în care trebuie acordat ajutor.

În activitatea sa, Linia telefonică SOS și cabinetul de consiliere aferentă cooperează și după nevoie mediază pentru cliente în cercul altor instituții și servicii importante din împrejurime, în conformitate cu etica profesională.

ETICA PROFESIONALĂ ÎN ACTIVITATEA LINIEI SOS garantează persoanelor care se adresează pentru ajutor, anonimitate, păstrarea secretului cu privire la date, discreție deplină la cerere personală, dar în același timp competență standardizată, disponibilitatea și etica grijii faţă de clientă.

Femeile care au experienţa violenței, femeile din diferite situații sociale și de criză familială și de altă natură, sună în legătură cu un întreg spectru de probleme. Fiecare dintre expertele angajate din domeniul psihologiei, dreptului și medicinei încurajează femeile să nu se intimideze, să nu simtă vinovația și să vorbească fără reţinere despre problemele pe care le au și cu care se confruntă ele sau persoanele apropiate lor, le sprijină să nu suporte violența, abuzul sexual, mobing și alte forme de nerespectare a drepturilor fundamentale ale omului care le revin și le informează că au dreptul la protecție și o viață demnă.

Mesajul pe care îl primesc este că cineva le înțelege, acceptă, apreciază, dorește să le ajute să afle ieșirea din necazuri și suferință.

Juristele oferă ajutor juridic gratuit acelor femei ale căror drepturi sunt periclitate. Ajută la depistarea formelor de discriminare și periclitare și le direcționează spre exercitarea drepturilor patrimoniale, economice, de parentale și altele.

Psihologii le încurajează să-și exprime nevoile, opiniile, sentimentele, să obțină o stabilitate emoțională în situațiile de criză, precum și să prevină problemele, apoi să ia hotărâri și să aleagă binele propriu și binele familiei sale. Aceasta se face prin capacitarea femeilor de a obţine din nou încrederea în sine și în viață, precum și în alți oameni și să procedeze altfel la soluţionarea problemelor, prin consultări, consiliere și psihoterapii.

Medicul neuropsihiatru în activitatea sa de consiliere telefonică sau individuală, face triajul indicilor esențiali de sănătate, necesari pentru protecția și îngrijirea persoanelor care suportă violență economică, sexuală, psihică sau de altă natură, periclitare sau discriminare și insistă la protecției sanitare preventive.

Centrul pentru sprijin femeilor, asociația cetățenilor și cetățenelor, Kikinda, Voivodina, Serbia

Cabinetul de consiliere pentru ajutor juridic și psiho-social femeilor care au suferit violență, funcționează în cadrul Centrului pentru sprijin femeilor, drept serviciu social gratuit pentru toate femeile din teritoriul comunei Kikinda.

Telefonul Cabinetului de consiliere este 0800/101010.

Programul de lucru este între orele 10 și 16 (în fiecare zi lucrătoare). Apelul la acest număr este gratuit pentru numerele din telefonia fixă și mobilă.
Femeia care are nevoie de ajutor, poate să meargă la Cabinetul de consiliere personal sau poate suna prin telefon. De asemenea, puteți pune întrebări colaboratoarele profesioniste din Cabinetul de consiliere, şi pe această pagină podrska1@open.telekom.rs.

Cabinetul de consiliere oferă următoarele servicii:

Ajutor juridic:

 • Cunoașterea drepturilor și posibilităților pe care le oferă sistemul nostru juridic (Codul familiei, Codul penal, Codul muncii etc.)
 • Ajutor la colectarea documentației și probelor care facilitează demararea procedurii la tribunal (fie penală, contravențională sau civilă) precum și scrierea acțiunilor și adreselor
 • Conectarea beneficiarei cu Serviciul pentru ajutorul juridic gratuit din Comuna Kikinda

Consilierea socială

 • Se oferă informație completă privind drepturile femeii în domeniul protecției sociale și modul prin care se pot exercita aceste drepturi (dreptul familiei, dreptul la AMF, la ajutor etc…)
 • Se oferă informații și cu privire la posibilitățile de cazare la casa de siguranță/adăpost, când aceasta este necesar
 • Se oferă informații și cu privire la posibilitățile de cazare la casa de siguranță/adăpost, când aceasta este necesar

Consilierea psihologică
Serviciul subînțelege activitatea individuală de consiliere și training de asertivitate în grup. Scopul activității de consiliere este acordarea sprijinului emoțional și încurajarea pentru exprimarea liberă a opiniilor și sentimentelor, în vederea îmbunătățirii stării psihologice generale a femeii.

Training de asertivitate
Scopul training-ului în grup este însuşirea abilităților pentru apărarea drepturilor și exprimarea opiniei, sentimentelor și convingerii proprii în mod adecvat, sincer și direct, fără să pericliteze drepturile altei persoane.