Надпомнуце

Упутство о сиґурнєйшим хаснованю интернету нє ґарантує подполну безпечносц вашим нащивом интернету и хаснованю електронскей пошти. Найсиґурнєйши способ за преглєдованє информацийох на интернету то хаснованє безпечного компютера. То може буц компютер хтори ше находзи на даяким явним месце, компютер у обисцу вашого пайташа або пайташки або на роботним месце. E-mail можеце защициц так же часто будзеце меняц лозинку, за хтору нє треба хасновац лєгко препознатлїви слова або числа, алє ю треба формовац так же би у себе мала комбинацию буквох и числох.

Як насилнїк може провадзиц вашо активносци

Email
Кед насилнїк ма приступ ґу вашому e-mailu, вон/вона може читац поруки хтори доставаце або посилаце. Аж и кед думаце же ваш e-mail сиґурни, постарайце ше вибрац лозинку хтору вон/вона нє може одкриц. Найлєпше би було место Outlook Express-a хасновац даяки интернет сервис за e-mail пошту, як цо то mail.yahoo.com, gmail.com, hotmail и под. хтори вам оможлївює мац приступ ґу електронскей пошти зоз гоч хторого компютера, як и же бисце приступ ґу пошти обезпечели зоз лозинку.

Кед вам насилнїк посила грожаци або знємирююци имейли, видрукуйце их и зачувайце як доказ за гроженє.

Скриванє шлїдох нащивйованя интернет бокох

History/cache файли
Кажди компютер на автоматични способ чува интернет боки хтори сце нащивели (такв. cache файли). Кед насилнїк зна на вашим компютеру препатриц историю або cache файли (автоматично зачувани web боки), вон/вона може видзиц информациї хтори сце опатрали на интернету.

Историю нащивйованя одредзених бокох або cache файлох на вашим преглєдовачу можеце висцерац на таки способ:

Кед за преглєдованє интернету хаснуєце програму Internet Explorer:

*З поступками яки дати у дальшим тексту нє можеце цалком скриц вашо нащиви интернету. Велї преглєдоваче маю прикмети указац нєдавно нащивени интернет боки. Найсиґурнєйши способ за преглєдованє бокох на интернету то хаснованє компютера на роботи, у библиотеки, у пайташа/пайташки або на явним месце.

У мению Tools виберце подмени Internet Options (остатнї у рамику мения Tools). Под опцию General, у рамикох Browsing history клїкнїце на опцию Delete browsing history on exit.

internet sigurnost

Кед за преглєдованє интернету хаснуєце програму Firefox:

* З поступками яки дати у дальшим тексту нє можеце цалком скриц вашо нащиви интернету. Велї преглєдоваче маю прикмети указац нєдавно нащивени интернет боки. Найсиґурнєйши способ преглєдованя бокох на интернету то хаснованє компютера на роботи, у библиотеки, у пайташа/пайташки або на явним месце.

У мению Tools, виберце подмени Options (остатнї подмени). Клїкнїце на опцию Privacy. У рамикох тей опциї клїкнїце на Clear history when Firefox closes.

internet sigurnost

Кед сце тото поробели, кликнїце на опцию Settings. У рамикох тей опциї треба намесциц шицки опциї як цо то указане на слики долу.

internet sigurnost