ПОВОЛАЙЦЕ ЗА ПОМОЦ

Державни орґани и институциї маю законску обовязку защициц Вас од насилства и дац Вам нєобходну потримовку.

Як жертва насилства, ви маце право на рижни файти защити од рижних державних орґанох и институцийох (полиция, тужительство, суд, суд за потупеня, центер за социялну роботу, правна помоц у општини, народна канцелария и подобне).

Можеце ше поволац на:

  • Полицию: у писаней форми – зоз прияву або нєпоштредно (усно) зоз даваньом вияви службеней особи
  • Тужительство: у писаней форми зоз виновну прияву, або усно – на записнїк
  • Суд за потупеня: зоз вимаганьом за порушованє потупового поступку
  • Суд: зоз виновну прияву, приватну тужбу або тужбу
  • Центер за социялну роботу: особнє або на телефон

Усно ше можеце поволац на Народну канцеларию и правну помоц у општини дзе жиєце.

За психолоґийну потримовку або правну помоц можеце ше явиц женским орґанизацийом або на СОС телефон.