СУДИЯ ЗА ПОТУПЕНЯ = СУДИ ЗА ПОТУПЕНЯ

Потупенє – Хто прави потупенє?

Потупенє прави кажде хто звиноваци процивправну дїю хтора зоз предписанями одредзена як потупенє.

Потупово дїї можу буц рижнородни и як таки можу буц облапени у рижних предписаньох (законох, одлукох и др. – напр. нарушованє явного шора и мира, Закон о основох безпечносци транспорту на драгох, законох хтори реґулую права трошительох, законох хтори реґулую обток роби и услугох, одлукох о триманю животиньох и др.).

Явни шор и мир потупює тот хто:

  • зоз зваду або галайком нарушує явни шор и мир, або зоз своїм справованьом загрожує безпечносц гражданох
  • загрожує безпечносц другей особи зоз гроженьом же нападнє на живот або цело тей або єй блїзкей особи, або з увредзованьом або окончованьом насилства над другима, виволує битку або участвує у нєй, загрожує спокойство гражданох або нарушує явни шор и мир.

Кед дахто з єдну од наведзених дїйох нарушує ваш мир и спокойство, ви можеце процив вивершителя поднєсц вимаганє за порушованє потупового поступку або обвисциц полицию и инсистовац же би вона порушала поступок.

Наведзени справованя охарактеризовани як потупенє, понеже кажде ма право на особну и маєткову безпечносц, мир, спокойство, приватни живот и шлєбоду рушаня, очуванє явного моралу и людского достоїнства.