ЦО ТО НАСИЛСТВО

Насилство або малтретованє подрозумює кажде справованє або дїю зробену процив женовей волї, а хторе ю психично, физично, сексуално и економски загрожує, або загрожує єй спокойносц.

Файти насилства

Психичне насилство

Психичне насилство найрозширенша форма насилства и подрозумює ситуациї кед вас партнер: увредзує, роби шмих зоз вас, критикує, обвинює, кед вам грожи, наволує вас зоз бридкима менами, понїжує, омаловажує вас або вашу родзину и пайташки (наприклад «глупа ши», «опать яка ци мац», «твойо пайташки неґативно уплївую на це» и под.), любоморни є, прислухує вашо розгварки, кутатує по вашей ташки, огранїчує або онєможлївює комуникацию з родзину и пайташками, кед вас зоз своїм справованьом наганя подумац же сце «нєпевни» и други подобни ситуациї.

Економске насилство

Економске насилство подрозумює ситуациї кед ваш партнер: нє дава пенєж за потреби фамелиї, нє дошлєбодзує вам мац увид кельо ше у фамелиї зарабя и приступ ґу пенєжу, бере ваш заробок и огранїчує трошенє, кед мушице кажди динар оправдац, кед вас примушує престац робиц, або вам нє допущує почац робиц, кед вам, манипулуюци, онєможлївює напредовац у роботи або ше школовац (вше пред испитом або вашу обовязку на роботи прави ексцеси, уплацує вам драги путованя, орґанизує приход госцох), цали маєток хтори здобуваце ше водзи на його мено и други подобни ситуациї.

Физичне насилство

Физичне насилство подрозумює: плясканє, бухценє, дрилянє, копанє, щипанє, сцисканє, цаганє за власи, ламанє часцох цела, порезани места, гашенє циґаретлох по целу, давенє, драпанє, кусанє, подкладанє ногох, цильованє з даяким предметом и друге.

Сексуалне насилство

Сексуалне насилство подрозумює кажде витворйованє або пробованє витвориц сексуалне одношенє або сексуални активносци процив вашей волї, односно примушованє участвовац у сексуалних активносцох хтори вам нє по дзеки або су понїжуюци за вас. Воно уключує силованє и пробованє силованя, дотиканя интимних часцох цела, сексуални зауваги, понукнуца, вимаганя, уценьованя, франти, вирази твари и рухи цела хтори вам спричинюю чувство ганьби або понїженя, примушованє патриц порноґрафски филми або часописи, примушованє на порноґрафске фотоґрафованє и друге.

Загрожованє спокойносци

Под загрожованьом спокойносци ше подрозумює лярму, галайк, виганянє з обисца, скриванє або вируцованє ваших стварох, документох и подобне, розруцованє, роздзеранє и знїщованє ваших предметох, наношенє чкоди на апаратох у обисцу и др.

Други файти насилства

Єст и други файти насилства хтори ше случую на рижних местох и у рижних животних ситуацийох (напр. кед насилнїк о вас виноши цошка цо нє правда и цо чкодзи вашому угляду, кед приповеда другим поєдиносци з вашого особного або фамелийного живота и друге).

За насилство ше так исто трима:

  • гоч ше вам видзи же инциденти физичного насилства нє таки важни у поровнаню з гевтима о яких сце читали, патрели на телевизиї або чули же други жени о нїх приповедаю. Нєт „лєпшей“ або „горшей“ форми насилства; можеце буц барз покалїчени кед ше вас, наприклад, дрилї
  • кед же ше инциденти физичного насилства случели раз або два раз под час вязи. Студиї указую же ше насилство вироятно повтори кед же вас партнер/супруг раз покалїчел
  • кед физични напади преставаю як поставаце пасивни и одступице од ваших правох виражиц тото цо жадаце, шлєбодно ше рушац и стретац других людзох и приношиц власни одлуки. Нє трима ше за побиду кед зачераце свойо права за тото же би вас партнер нє нападал!
  • кед нєт физичного насилства. Велї жени емотивно и вербално нападнути. Тото може буц єднак застрашуюце и часто го збунююце розумиц.