U Vladi Vojvodine održana je konferencija za novinare, na kojoj je najavljen početak ovogodišnje kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

U Vladi Vojvodine održana je konferencija za novinare, na kojoj je najavljen početak ovogodišnje kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Nasilje nad ženama je fenomen koji zahteva sistemski angažman celog društva i zato su važni kontinuirani zajednički programi, koji se bave tim problemom, kao i aktivnosti na suzbijanju nasilja u porodici. To su zajednički stavovi učesnica današnje konferencije za novinare, iz pokrajinskih institucija koje se, izmedju ostalog, bave rodno zasnovanim nasiljem.

O tome koliko je u Vojvodini uradjeno u ovoj oblasti, kao i o narednim koracima, govorile su pomoćnica pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Anita Beretić, predsednica Odbora za ravnopravnost polova Skupštine AP Vojvodine Stojanka Lekić, kao predstavnica Ženske parlamentarne mreže u Skupštini Vojvodine, zamenica pokrajinskog ombudsmana Danica Todorov i direktorica Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova Vesna Šijački.

Inače, “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je medjunarodna kampanja koja je prvi put održana 1991. godine. Početak kampanje je 25. novembar – Medjunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a za kraj kampanje odredjen je 10. decembar – Medjunarodni dan ljudskih prava, kako bi se simbolično povezao problem nasilja nad ženama sa ljudskim pravima i istaklo da je takav vid nasilja kršenje ljudskih prava.

Poseban fokus bio je na rezultatima sprovodjenja Strategije za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period od 2008. do 2012. godine. Prema rečima Anite Beretić, to je bio prvi politički dokument koji se bavio ovom temom. Ona je izložila najvažnija dostignuća tokom realizacije Strategije. Najpre je to unapredjena znanja profesionalki i profesionalaca o nasilju u porodici i rodno zasnovanog nasilja, kao i o zakonskom okviru i pružanju specijalizovanih usluga ženama žrtvama nasilja. U periodu od 2009. do 2012. godine, održano je 226 obuka sa 2.888 učesnika: pravnika, policajaca i stručnjaka iz centara za socijalni rad i zdravstva. Edukaciju o nasilju u porodici prošlo je 231 zaposleno lice u obrazovnim institucijama. Održano je 45 vršnjačkih edukacija o rodnoj ravnopravnosti i nasilju u porodici za 986 učenica i učenika srednjih škola u AP Vojvodini. Jedno od dostignuća je i otvaranje jedisntvenog SOS telefona na teritoriji Vojvodine.

Anita Beretić najavila je i naredne programe. Pokrajinski sekretarijat je tokom 2013. godine uz podršku tri agencije Ujedinjenih nacija (UNDP, UNICEF i UN Women) i finansijsku podršu Fonda Ujedninjenih nacija za borbu protiv nasilja nad ženama (UNTF) inicirao sprovodjenje projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“ koji obuhvata, izmedju ostalog, izradu nove Strategije za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja u Vojvodini za period od 2014. do 2020. godine i, što je posebno važno, izradu Programa za ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilje.

Ženska parlamentarna mreže Skupštine Vojvodine će 25. novembra organizovati regionalnu konferenciju “Zajedno protiv nasilja nad ženama”, na kojoj će biti potencirana uloga isntitucija i mehanizama za rodnu ravnopravnost u sprečavanju nasilja u porodici. Slične tribine biće organizovane i u okruzima.

Pokrajinski ombudsman, kao koordinator, 12. decembra organizuje konferenciju Mreže “Život bez nasilja”, na kojoj će učestvovati predstavnici centara za socijalni rad, sudova, , tužilaštava, policije, zdravstvenih ustanova i pokrajinskih institucija. Konferencija će biti posvećena ulozi zdravstvenih radnika u primeni Posebnog protokola Ministarstva zdravlja za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju.

Pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova će, kao potpisnik Memoranduma o saradnji i član Lokalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima, raditi na borbi protiv trgovine ljudima, naročito na prevenciji i edukaciji.