25. novembar, Medjunrodni dan borbe protiv nasilja nad ženama predstavlja početak Medjuanrodne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama koja se završava Medjunarodnim danom ljudskih prava

Nasilje nad ženama i devojčicama je problem globalnih razmera. U svetu oko 70% žena tokom svog života doživi psihičko ili seksualno nasilje od strane muškaraca – većinom supruga, intimnih partnera ili nekoga koga poznaju.

Podaci pokazuju da je u Vojvodini više od polovine žena doživelo neki oblik nasilja u partnerskom odnosu. Skoro svaka druga žena doživela je neki oblik psihičkog nasilja. a 34% njih je trpelo fizičko nasilje. 8% žena je doživelo pretnje napadom oružjem, dok je u 6.2% slučajeva došlo do napada oružjem. Proganjanje je doživelo 18.6% žena, a Seksualno nasilje u porodici doživelo je skoro 10% žena. Nasilje nad ženama je krivično delo. O tome koliko je nasilje nad ženama opasno, govori i podatak da su u Srbiji tokom 2013. godine 41 žena ubijena od strane svojih muževa i partnera, od toga 10 žena iz Vojvodine.

Ove godine navršava se pet godina kako je Skupština AP Vojvodine usvojila Strategiju za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period od 2008. do 2012. godine. Strategija je predstavljala prvi strateški dokument u borbi protiv nasilja nad ženama, ne samo u AP Vojvodini, već i u Republici Srbiji. Zahvaljujući podršci Fonda Ujedinjenih nacija za zaustavljanje nasilja nad ženama, bili smo u mogućnosti da – neposredno nakon usvajanja Strategije – počnemo s njenim sprovodjenjem. Gradili smo i još uvek gradimo sveobuhvatan sistem za suzbijanje nasilja nad ženama – sistem u kom profesionalke i profesionalci zaposleni u institucijama mogu da pruže ženama najbolju moguću zaštitu od nasilja, sistem u kom su žene informisane o svojim pravima i vrstama podrške na koju mogu da računaju. Cilj koji nastojimo da ostvarimo jeste da se u AP Vojvodini uspostavi nulta tolerancija na nasilje u porodici, kao i na sve druge vidove rodno zasnovanog nasilja, koji se tretiraju kao kršenje osnovnih ljudskih prava. Da bismo to ostvarili, radili smo u svih četrdeset pet opština u AP Vojvodini, organizovali smo preko dve stotine obuka u kojima je učestvovalo gotovo tri hiljade profesionalki i profesionalaca iz centara za socijalni rad, policije, sudova, tužilaštava, zdravstva, školstva, ženskih organizacija. Organizovali smo kampanje kako bismo promenili patrijarhalne stavove i rasprostranjene stereotipe koji još uvek opravdavaju muško nasilje nad ženama. Radili smo i s mladima u celoj AP Vojvodini s ciljem sprečavanja nasilja u budućnosti. Sprovodili smo istraživanja, kako bismo što bolje sagledali specifičnosti nasilja nad ženama u AP Vojvodini i kako bi naše aktivnosti bile zasnovane na pouzdanim informacijama i konkretnim potrebama žena u AP Vojvodini. Sve vreme, radili smo na umrežavanju institucija, jer verujemo da samo takav, sveobuhvatan sistem može da pruži adekvatan odgovor na činjenicu da je svaka treća žena u AP Vojvodini doživela fizičko nasilje, a svaka druga – psihičko. Bez obzira na sve preduzete aktivnosti one nisu dovoljne da bi se nasilje nad ženama zaustavilo. Neophodno je boriti se i dalje na šta nas upozorava i 10 žena koje su u AP Vojvodini tokom 2013. godine ubili njihovi partneri.

Na osnovu postignutih rezultata, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova 2013. godine postao je partner zadužen za teritoriju Vojovodine u okviru projekta Integrisani odgovor na nasilje u porodici u Srbiji koji sprovode UNDP, UNICEF i UN Njomen u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Najznačajnije aktivnosti u okviru projekta Integrisani odgovor na nasilje u porodici u Srbiji usmerene su na:

  • podršku u rešavanju složenih slučajeva nasilja u partnerskim odnosima kroz saradnju svih relevantnih insitucija i organzacija na lokalnom nivou u deset odabranih opštine na teritoriji AP Vojvodine (Zrenjanin, Novi Bečej, Vršac, Pančevo, Kovin, Sremska Mitrovica, Irig, Kanjiža, Apatin, Bačka Topola i Mali Idjoš)
  • izradu ili revidiranje sporazuma o saradnji svih službi u zajednici u skladu sa Opštim protokolom i posebnim protokolima o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i parnerskim odnosima, koji predvidja razvoj lokalnih sporazuma do marta 2014. godine
  • organizovanje osnovnih i specijalizovane edukacije koje se odnose na prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici i koje se organizuju u skladu sa potrebama službi
  • izradu nove Strategije za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja u Vojvodini
  • izradu Programa za ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilja
  • izradu Programa prevencije i zaštite od nasilja žena koje pripadaju ranjivim društvenim grupama: Romkinja, žena sa invaliditetom, žena iz seoskih sredina.