Konferencija „Razvoj usluga socijalnog stanovanja za žene žrtve nasilja“ koju zajedno organizuju Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Centar za socijalni rad Apatin u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“ i ovogodišnje kampanje “16 dana aktivizma” održana je u Velikoj sali opštine Apatin.

Cilj konferencije na kome su govorili predstavnici/ce Centra za socijalni rad Apatina, Sremske Mitrovice, Housing centra i Autonomnog ženskog centra iz Beograda je da se učesnici i učesnice upoznaju sa iskustvima i postojećim praksama  u zbrinjavanju žena žrtava nasilja u socijalnom stanovanju u Srbiji, razmotre mogućnosti uspostavljanja modela zaštićenog stanovanja za efikasno osnaživanje žena koje su preživele nasilje kao i da se sagledaju konkretne mogućnosti za unapređenje trenutnog stanja u ovoj oblasti.

Psiholog iz Centra za socijalni rad Apatin Duško Bursać rekao je kako usluga socijalnog stanovanja ima presudan uticaj na odluku žene za izlazak iz nasilnog odnosa. Prema njegovim rečima u našem društvu postoji problem minimalizacije u procenjivanju bezbednosti odnosno sigurnosti žrtava nasilja i dece. Snežana Stanisavljević, direktorica Centar za socijalni rad Sremska Mitrovica predstavila je njiihova iskustva i prakse razvijene radi zbrinjavanja žena žrtava nasilja u socijalnom stanovanju u Sremskoj Mitrovici.

Stanovanja jedno je od osnovnih životnih potreba koje direktno utiču na mogućnost žena da se osamoste i izađu iz nasilne veze. Prema studiji “Rizici od siromaštva za žene sa iskustvom nasilja” većina intervjuisanih žena, bez obzira na to da li su u nasilnoj vezi ili su iz nje izašle, svoje stambeno pitanje smatra nerešenim ili privremeno rešenim.

Tanja Ignjatović predstavnica Autonomnog ženskog centra ukazala je na vezu između stanovanja, siromaštva i nasilja prema ženama i predstavila prakse razvijene u Beču i Ljubljani. Ona je takođe istakla da po Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici stanovanje predstavlja opštu uslugu podrške.

Milena Timotijević iz organizacije Housing Centar predstavila je iskustva ove organizacije u razvoju modela socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima i ukazala na prednosti ovog modela u zbrinjavanju žena u situaciji nasilja.

Nakon diskusije je konstatovano da je u narednom periodu neophodno dalje raditi na razvoju usluga socijalnog stanovanja i njihovom prilgaođavanju potrebama žena koje se nalaze ili su se nalazile u situaciji nasilje.