AKO SAM ZLOSTAVLJANA ŠTA MOGU URADITI?

Konačan izbor koji sa kojim se suočavate je da li da ostanete ili odete – privremeno ili trajno. Možda ste pokušavali da izađete iz nasilne veze i napustite nasilnika i ranije, ali ste se predomislili i vratili nakon par dana. Možda se osećate loše ili posramljeno jer ste se ponovo našli u situaciji nasilja.

Okončanje važne veze u vašem životu nikako nije lako. Prijatelji, porodica i drugi mogu vršiti pritisak na vas da ostanete ili napustite vezu. Ovo vas može činiti zbunjenom i neodlučnom – ponekad poželite da odete, a ponekad poželite da sačuvate vezu. Ne krivite sebe i ne dozvolite da ovo utiče na vaše odluke.

Ukoliko razmišljate o mogućnostima, imajte u vidu sledeće informacije koje se tiču nasilja:

Ukoliko poželite da opravdate nasilnikovo ponašanje i oprostite nasilniku nasilje koje vam nanosi, imajte na umu da je praksa pokazala da, bez obzira koliko se žena trudi, ugađa, izbegava sukobe, i uprkos povremenom poboljšanju situacije u kući, nasilnik će ubrzo nastaviti sa nasiljem, a posledice će biti teže.

  • Nasilnikova obećanja da će prestati da vas zlostavlja su čest oblik manipulacije čiji je cilj da vas drži pod kontolom i spreči da odete.
  • Ne postoji garancija da će se i uz najbolju savetodavnu podršku vaš partner promeniti. Mnogi nasilnici odbijaju savetodavnu podršku i poriču da im je potrebna pomoć. Čak i ako se fizičko nasilje zaustavi privremeno, imajte na umu da vas i dalje može kontrolisati putem izlolacije, zastrašivanja i pretnji.
  • Vi i vaša deca zaslužujete da se osećate sigurno i budete sigurni od fizičkog, pshičkog, emotivnog i/ili seksualnog zlostavljanja.

Ako odlučite da napustite nasilnika važno je da znate da vas čeka donošenje bitnih odluka: gde otići, koje postupke preduzeti, morate drugačije organizovati i prilagoditi život novonastaloj situaciji, obezbediti dodatna sredstva finansiranja i sl.

Zapamtite da uvek možete da se predomislite i odlučite da odete u svakom trenutku. Izbor da ostanete je možda najbolja opcija za vas u ovom trenutku, ali ako se vaše mišljenje promeni ne oklevajte i ne osećajte se krivom zbog ove odluke. Imate pravo da se predomislite!

Imajte u vidu da...

Niko ne sme da vrši nasilje nad vama. Vi niste krivi zbog nasilja koje se vrši nad vama. Nemojte verovati nasilniku - kad vas optužuje i krivi, kad opravdava nasilje, kad govori da više nikad to neće učini ti i pri tome vam kupuje poklone, plače, izvodi u restoran... Nasilje je vremenom sve češće i surovije. Nemojte ćutati, pokušajte da pričate svima o nasilju koje trpite. Nasilje nije vaša sramota, već sramota nasilnika.