ŠTA JE NASILJE

Nasilje ili zlostavljanje podrazumeva svako ponašanje ili radnju učinjenu protiv ženine volje, a koje je ugrožava: psihički, fizički, seksualno, ekonomski, ili ugrožava njeno spokojstvo.

VRSTE NASILJA

Psihičko nasilje

Psihičko nasilje je najrasprostranjeniji vid nasilja i podrazumeva situacije kada vas partner: vređa, ismeva, kritikuje, optužuje, preti vam, naziva vas pogrdnim imenima, ponižava, omalovažava vas ili vašu rodbinu i prijateljice (npr. „ti si glupa”, „vidi kakva ti je majka”, „tvoje prijateljice loše utiču na tebe”, i sl. ), ljubomoran je, prisluškuje vaše razgovore, pretresa vašu tašnu, ograničava ili onemogućava komu¬nikaciju sa rodbinom i prijateljicama, kada vas svojim ponašanjem nagoni da mislite da ste „luda” i druge slične situacije.

Ekonomsko nasilje

Ekonomsko nasilje podrazumeva situacije kada vaš partner: ne daje novac za potrebe porodice, ne dozvoljava vam da imate uvid i pristup porodičnoj zaradi, uzima vašu zaradu i ograničava potrošnju, traži od vas da opravdate svaku paru, primorava vas da napustite posao ili vam ne dozvoljava da se zaposlite, manipulativnim radnjama onemogućava vam da napredujete u poslu ili da se školujete (uvek pred ispit ili vašu obavezu na poslu pravi ekscese, uplaćuje vam skupa putovanja, organizuje dolazak gostiju), sva imovina koju stičete se vodi na njegovo ime i druge slične situacije.

Fizičko nasilje

Fizičko nasilje podrazumeva: šamaranje, udaranje, guranje, šutiranje, štipanje, gnječenje, čupanje za kosu, lomljenje delova tela, posekotine, gašenje cigareta po telu, davljenje, grebanje, ujedanje, saplitanje, gađanje nekim predmetom i drugo.

Seksualno nasilje

Seksualno nasilje podrazumeva svako ostvarivanje ili pokušaj ostvarivanja seksualnog odnosa ili seksualnih aktivnosti protiv vaše volje, odnosno prisiljavanje na učestvovanje u seksualnim aktivnostima koje vam ne prijaju ili su ponižavajuće za vas. Ono uključuje silovanje i pokušaj silovanja, dodirivanje intimnih delova tela, seksualne primedbe, ponude, zahteve, ucene, šale, izraze lica i pokrete tela koji u vama izazivaju osećaj stida ili poniženja, prisiljavanje na gledanje pornografskih filmova ili časopisa, prisiljavanje na pornografsko fotografisanje i drugo.

Ugrožavanje spokojstva

Pod ugrožavanjem spokojstva podrazumeva se vika, galama, isterivanje iz stana, sakrivanje ili izbacivanje vaših stvari, dokumenata i sl, razbacivanje, cepanje i uništavanje vaših predmeta, nanošenje štete na kućnim aparatima i dr.

Druge vrste nasilja

Postoje i druge vrste nasilja koje se zbivaju na raznim mestima i u raznim životnim situacijama (npr. kada nasilnik o vama iznosi nešto neistinito što šteti vašem ugledu, kada priča drugima bilo šta iz vašeg ličnog ili porodičnog života i drugo).

Nasiljem se takođe smatra:

  • ako vam se čini da su incidenti fizičkog nasilja manje značajni u poređenju sa onima o kojima ste čitali, gledali na televiziji ili čuli da druge žene pričaju o njima. Ne postoji „bolji“ ili „gori“ oblik nasilja; možete biti jako povređeni ako ste npr. gurnuti
  • ako su se incidenti fizičkog nasilja dogodili jednom ili dva puta u toku veze. Studije pokazuju da ako vas je partner/suprug jednom povredio, verovatno će se nasilje ponoviti
  • ako fizički napadi prestaju kada postajete pasivni i odustanete od vaših prava da izrazite ono što želite, slobodno se krećete i viđate druge ljude i donosite sopstvene odluke. Ne smatra se pobedom to ako odustanete od svojih prava u zamenu za to da vas partner ne napada!
  • ako nema fizičkog nasilja. Mnoge žene su emotivno i verbalno napadnute. Ovo može biti jednako zastrašujuće i često ga je zbunjujuće razumeti.