Policija u Novoj Crnji organizovala je 18.11.2014. godine stručni sastanak o ulozi ove ustanove u slučajevima nasilja nad ženama. Stručni sastanak obuhvatio je dve teme „Sekundarnu viktimizaciju žrtava nasilja i motivisanje žrtve za saradnju“ i „Mehanizme i dinamiku nasilja u partnerskom odnosu i u porodici – razlika između sukoba i nasilja“. Sastanak je deo aktivnosti kojima se nastoji unaprediti postupanje i saradnja institucija na lokalnom nivou u slučajevima nasilja u porodici i partnerskim odnosima, a koje u Vojvodini sprovodi Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Moderatorke seminara bile su konsultantkinje Autonomnog ženskog centra Olivera Mladenović i Nataša Jovanović.

Prema rečima organizatora, povod za održavanje seminara bio je izuzetan značaj intervencija policijskih službenika u situacijama nasilja nad ženama kao i važna uloga policije u preduzimanju daljih mera za zaustavljanje nasilja koje se sprovode u saradnji sa drugim institucijama.

Institucionalna rešenja o saradnji ustanova i organizacija u slučajevima nasilja nad ženama definisana su Opštim i posebnim protokolima koji propisuju postupanje pojedinačnih institucija i njihovu međusobnu saradnju.

Poseban protokol o postupanju policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima podrazumeva standardizaciju postupanja policije u situacijama nasilja nad ženama i specijalizaciju pojedinih policijskih službenika angažovanih u ovim slučajevima. Protokol obuhvata i propisuje postupanje policije od trenutka prijavljivanja nasilja, dolaska na mesto događaja, kontakta sa akterima nasilja, prikupljanja i dokumentovanja događaja, do momenta upućivanja žrtve u sistem zaštite i saradnje sa drugim institucijama nadležnim za nasilje nad ženama.

Kako bi se prava žena koje trpe nasilje ostvarila neophodno je omogućiti i pokrenuti brz, efikasan i koordinisan postupak koji trenutno prekida nasilje, štiti žrtvu od daljeg nasilja i obezbeđuje odgovarajuću intervenciju . Bezbednost, odnosno sigurnost žrtve definisana je kao prioritet prilikom postupanja policijskih službenika. Prema pomenutom protokolu, policija ima obavezujuće postupanje u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima. Ona preduzima mere za sprečavanje, otkrivanje i dokumentovanje krivičnih dela i prekršaja učinjenih od strane člana porodice ili partnera. Policija treba da proceni bezbednost žrtve, kao i da upozna žrtvu sa zakonskim pravima, posebno merama zaštite i uslovima njihovog izricanja. U Republici Srbiji nasilje u porodici se definiše i zabranjuje odredbama Krivičnog zakona, Porodičnog zakona i Zakona o javnom miru i redu.