hocudaznas.org

Vítame Vás na www.hocudaznas.org Projekt Pokrajinského sekretariátu pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Integrovaná odpoveď na násilie na ženách v Srbsku spoločne realizujú UNDP, UNICEF a UN Women za finančnej podpory Fondu Organizácie spojených národov pre boj proti násiliu na ženách (UNTF). Projekt sa uskutočňuje v partnerstve s Autonómnym ženským strediskom a Ekumenickou humanitnou organizáciou. Obsah tejto stránky je určený médiám.

Stránka obsahuje správy o aktivitách uskutočňovaných v rámci projektu, ako aj databázy na stiahnutie – informácie o projekte,, skutočnosti a štatistické údaje o násilí na ženách, ako aj šot a, rozhlasové jingle ktoré sa vysielajú každoročne v rámci mediálnej kampane projektu.

Väčšia účasť médií v zodpovednom informovaní o téme rodovo podloženého násilia má veľmi významnú úlohu. Okrem informovania médiá môžu pomôcť, aby sa verejnosť edukovala o tom, že je násilie na ženách neprijateľné a že je trestným činom, ako aj o tom, že ženám, obetiam násilia, treba pokázať na skutočnosť, že nemajú znášať násilie a zároveň ich informovať o tom, na koho sa môžu obrátiť o pomoc. Podpora médií je významná aj keď ide o sledovanie kvality práce inštitúcií, čo majú poskytovať ochranu a podporu ženám, obetiam násilia.