MATERIÁL NA STIAHNUTIE

Skutočnosti a číslice o násilí na ženách

Násilie na ženách a dievčatách je problém globálnych rozmerov. Vo svete asi 70% žien počas svojho života prežije duševné alebo pohlavné násilie mužov – väčšinou manžela, intímnych partnerov alebo niekoho, čo poznajú. Podľa údajov Organizácie spojených národov medzi ženami vo veku od 15 až 44 rokov akt násilia spôsobí viac smrteľných prípadov a invalidity ako spoločne rakovina, malária, dopravná nehoda alebo vojny.

Násilie je pravdepodobne najstarší druh porušovania ľudských práv, čo dnes poznáme, ktoré ničí životy a spoločenstvá a brzdí vývoj.

Informácie o projekte

Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť od roku 2008 nepretržite uskutočňuje aktivity na znemožňovaní násilia na ženách a násilia v rodine.

TV šot (2011)

Rozhlasové jingle (2011)

TV šot (2010)

Rozhlasové jingle (2010)