ČO MÔŽEM UROBIŤ, AK SO MNOU ZLE ZAOBCHÁDZAJÚ?

Budete sa musieť rozhodnúť, či zostanete alebo odídete – dočasne alebo natrvalo. Možno ste sa aj skôr pokúšali odísť z násilného vzťahu a zanechať násilníka, ale ste si to premysleli a vrátili ste sa po niekoľkých dňoch. Možno sa cítite zle alebo zahanbene, preto že ste sa znovu ocitli v situácii násilia.

Ukončenie vzťahu v našom živote v žiadnom prípade nie je ľahké. Priatelia, rodina a iní možno budú tlačiť na vás, aby ste zostali alebo opustili vzťah. Toto vás môže míliť, alebo možno budete nerozhodné – niekedy budete chcieť odísť a niekedy budete chcieť zachovať vzťah. Neobviňujte seba a nedovoľte, aby toto vplývalo na vaše rozhodnutie.

Ak uvažujete o viacerých možnostiach, majte na zreteli nasledovné informácie, ktoré sa týkajú násilia:

Ak máte na mysli násliníkovo správanie ospravedlniť a odpustiť násilie, ktoré vám spôsobil, majte na zreteli, že prax ukázala, že bez ohľadu na to, koľko sa žena snaží, vyhovieva, vyhýba sa zrážkam, ako aj bezohľadu na občasné zlepšenie domácich pomerov, násilník v násilí pokračuje a následky násilia sú čoraz ťažšie.

  • Násilníkove sľubovanie, že vás prestane týrať, sú častou formou manipulácie a cieľom toho je, aby vás držal pod kontrólou a znemožnil vás odchod.
  • Nejestuje žiadna záruka, ani pri tej najlepšej poradnej podpore, že sa váš partner zmení. Mnohí násilníci si nedajú poradiť a popierajú, že im je potrebná pomoc. Aj keď telesné násilie dočasne prestane, majte na zreteli, že vás aj naďalej môže kontrolovať izolovaním, zastrašovaním a vyhrážaním.
  • Vy a vaše deti ste si zaslúžili, aby ste sa cítili bezpečne a aby ste boli bezpečné od telesného, duševného, emocionálneho a/alebo pohlavného týrania.

Ak sa rozhodnete opustiť násilníka, dôležité je, aby ste vedeli, že vás čaká donášanie dôležitých rozhodnutí: kam odísť, čo podniknúť, musíte sa inak organizovať a prispôsobiť život novovzniknutej situácii, zabezpečiť dodatočné prostriedky financovania a pod.

Zapamätajte si, že sa vždy môžete zmeniť svoj názor a rozhodnúť sa odísť v každej chvíli. Rozhodnutie zostať je možno najlepšie pre vás v tejto chvíli, ale ak sa vaša mienka zmení, neváhajte a necíťte sa vinné kôli tomu. Máte právo zmeniť svoju mienku!

Majte na zreteli, že...

Nik nesmie páchať násilie na vás. Nie ste vinní za náslie páchané na vás. Neverte násilníkovi, ak vás obviňuje, ospravedlňuje svoje násilie, ak hovorí, že to viac nikdy neurobí a pritom vám kupuje darčeky, plače, pozve vás do reštaurácie... Násilie je časom čoraz častejšie a krutejšie. Nečušte, pokúste sa rozprávať sa o násilí, ktoré znášate. Násilie nie je vašou hanbou, ale hanbou násilníka.