Poznámka

Návody na bezpečnejšie používanie interneta neručia úplnú bezpečnosť vaších návštev na internete a používanie elektronickej pošty. Najbezpečnejší spôsob na vyhľadávanie informácií na internete je používanie bezpečného počítača. To môže byť počítač, ktorý sa nachádza na verejnom mieste, počítač vo dome vášho priateľa alebo priateľke, počítač na pracovnom mieste. Mail si môžete chrániť častou zmenou hesla, pričom sa treba vyhýbať používaniu ľahko rozoznateľných slov alebo čísel pre heslá a musíte zabezpečiť, aby vaše heslo obsahovalo kombináciu slov a číslic.

Ako násilník môže sledovať vaše aktivity

Email
Ak násilník má prístup k vášmu mailu, on/ona môže čítať správy, ktoré dostávate alebo posielate. Aj keď si myslíte, že je váš mail bezpečný, dbajte, aby ste si zvolili heslo, ktoré on/ona nebude mať možnosť odhaliť. Najlepšie je, aby ste namiesto Outlook Express-a používali internetový servís pre emailovú poštu, ako sú mail.yahoo.com, gmail.com, hotmail a pod., ktoré vám umožňujú, aby ste mali prístup elektronickej pošte z hociktorého počítača, ako aj aby ste prístup zaistili heslom.

Ak vám násilník posiela vyhrážajúce alebo znepokujúce maily, môžete ich vytlačiť a ochraňovať ako dôkaz o vyhrážaní.

Utajovanie stôp návštev internetovým stránkam

History/cache súbory
Každý počítač automaticky značí navštivené internetové stránky (tzv. cache súbory). Ak násilník vie, ako vo vašom počítači prezrieť pamäť alebo cache súbory (automaticky zachované webové stránky), on/ona môže vidieť informácie, ktoré ste vyhľadávali na internete.

Vy môžete vymazať históriu návštev niektorých stránok alebo cache súbory vo vašom prehliadači nasledovným spôsobom:

Ak na vyhľadávanie na internete používate program Internet Explorer:

*Nižšie uvedenými metódmi nemožno úplne zakryť vaše návštevy na internete. Mnohé prehliadače majú viaceré možnosti ukázať nedávno navštívené internetové stránky. Najistejší spôsob na vyhľadávanie stránok na internete je, aby ste používali počítač v práci, v knižnici, u priateľa/priateľke alebo na verejnom mieste.

V menu Tools/Nástroje si zvoľte submenu Internet Options (posledný v rámci menu Tools/Nástroje). V možnosti General, v rámci Browsing history kliknite na možnosť Delete browsing history on exit.

internet sigurnost

Ak za vyhľadávanie na internete používate program Firefox:

*Nižšie uvedenými metódmi nemožno úplne zakryť vaše návštevy na internete. Mnohé prehliadače majú viaceré možnosti ukázať nedávno navštívené internetové stránky. Najistejší spôsob na vyhľadávanie stránok na internete je, aby ste používali počítač v práci, v knižnici, u priateľa/priateľke, alebo na verejnom mieste.

U menu Tools si zvoľte submenu Options (posledné submenu). Kliknite na možnosť Privacy. V rámci tejto možnosti klinknite na Clear history when Firefox closes.

internet sigurnost

Keď ste toto urobili, kliknite na možnosť Settings. V rámci tejto možnosti nastavte všetky možnosti, ako na obrázku nižšie.

internet sigurnost