OBRÁTIŤ SA O POMOC

Štátne orgány a inštitúcie majú zákonnú povinnosť chrániť vás od násilia a poskytnúť vám nevyhnutnú pomoc.

Ako obet násilia máte nárok na rôzne druhy ochrany viacerými štátnymi orgánmi a inštitúciami (polícia, prokuratúra, súd, priestupkový súd, stredisko sociálnej práce, právna pomoc v obci, národná kancelária a pod.).

Môžete sa obrátiť:

Ústne sa môžete obrátiť na ľudovú kanceláriu a právnu pomoc v obci, kde žijete.

Za psychologickú podporu alebo právnu pomoc môžete sa obrátiť ženským organizáciam alebo na SOS telefón..