ZAVOLAJTE POLÍCIU

Ak ste obeťou násilia, mali by ste ihneď zavolať na miestnu políciu. Povedzte im, čo sa stalo, aké vám nebezpečenstvo hrozí, meno páchateľa, adresu kde sa násilie stalo, čím bolo vykonané a jeho možné následky. Polícia vám bude klásť otázky a vy sa snažte odpovedať na ne presne a konkrétne, nič nezatajte o násilí a násilníkovi. Ak polícia príde do bytu, ukážte im prípadné modriny a trvajte na tom, aby to zapísali do svojej zápisnice, lebo ich zápisnica je dôkazom na súdnom konaní.

Ak nerozumiete, čo sa vás policajti pýtajú, alebo vám navrhujú, žiadajte si od nich vysvetlenie.

Nereagujte na provokáciu násilníka, nedohadujte sa s nim ani mechanicky nepotvrdzujte od strachu všetko, čo on povie.

Ak sa bojíte násliníka, alebo je to bezpečnejšie, žiadajte si nasamo rozhovor s policajtom.

Záväzne políciu upovedomte o tom, či má násilník zbraň a či bol skôr odsuzovaný. Ak má zbraň, dožadujte sa, aby sa mu odobrala.

Ak vás násilník vyhnal z bytu, dažadujte sa od polície, aby vám umožnila vstup do bytu, alebo aby ste si zobrali osobné veci.

Ak ste zranení, požiadajte policajtov, aby vás odviezli do pohotovostnej ambulancie, kde vám rany ošetria. Polícii môžete doručiť lekárske potvrdenie o evidovaných ranách (fotokópiu) a opýtať sa, či podali trestné oznámenie. Ak trestnú prihlášku nepodali, môžete to urobiť vy.

Polícia môže predviesť a zdržať násilníka. Onedlho ho však prepustí, lebo ona nemá právo uložiť násilníkovi vyšetrovaciu väzbu. Za 48 hodín po predvedení na políciu musí ho prepustiť alebo ho odviesť vyšetrujúcemu sudcovi. Vyšetrujúci sudca ho môže na návrh prokurátora umiestniť do vyšetrujúcej väzby do jedného mesiaca.

Zapamätajte si:

Originál lekárskeho osvedčenia vždy ochraňujte u seba a príslušnému súdu vždy doručte kópiu.