NÁVŠTEVY U LEKÁRA

Ak ste utrpeli telesné zranenia, modriny, škrabance a opuchliny, spôsobené násilým, alebo ak násilie u vás spôsobilo silné vzrušenie a vplývalo na váš duševný stav a životný pokoj, je dobre, čím skôr navštíviť lekára, podľa možností ihneď (službykonajúceho, v stredisku urgentnej medicíny, nemocnicu).

Dôležité je, aby vám ošetrili zranenia. Nemenej významné je dostať potvrdenie o zraneniach, vašom duševnom stave a ohrozenom životnom pokoji, ktoré bude významným dôkazom pri ochrane vaších práv pred súdom.

Je nevyhnutné ukázať lekárovi všetky zranenia, škrabance, modriny, opuchliny, aj tie najmenšie a povedať, kto ich spôsobil, kedy, kde a čím. Trvajte na tom, aby a všetko uviedlo v potvrdení či osvedčení o telesných úrazoch a tiež aj v opise vášho súčasného duševného stavu. Lekárovi zdôraznite, že ho potrebujete na preukazovanie a ochranu vašich práv, ako aj to, aby všetky zranenia zapísal do vašej zdravotnej karty. Je dôležité, aby lekár vaše zranenia konštatoval a aby bolo uvedené vaše meno, meno lekára, pečiatka ustanovizne, dátum prihlásenia, dátum poranenia dôkladný opis zranenia (všetko uvedené nemusí byť na lekárskom osvedčení, za ktoré sa platí).

Ak ste sa stali obeťou násilia (spôsobeného partnerom, manželom alebo inou známou alebo neznámou osobou), kúpanie alebo umývanie je pravdepodobne prvá vec, ktorú budete chcieť urobiť. Najlepšie je však najprv navštíviť lekára. Lekárske osvedčenie je významným dôkazovým materiálom v konaniach, ktoré môžete začať z dôvodu ochrany vašich práv. Kúpaním či umývaním ničíte dôkazy dôležité pre súdne konanie.

Zapamätajte si:

Lekárske osvedčenie je dôležitý dôkaz o násilí a spôsobených zraneniach.