Centar za proizvodnju znanja i veština, iz Novog Sada, u  okviru projekta “INTEGRISANI ODGOVOR NA NASILJE NAD ŽENAMA U VOJVODINI – 2. FAZA”, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, realizovao je trening za trenerice. I modul treninga održan je u periodu od 15-17.09.2017. i II modul od 06-08.10.2017. godine.

Trening je okupio grupu ekspertkinja u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja, koje su bile uključene u izradu i realizaciju programa edukacije za:

  • Unapređivanje znanja  i razumevanja stručnjaka u cilju pružanja efikasnih usluga zaštite žena žrtava nasilja iz marginalizovanih grupa, kao i
  • Unapređivanje znanja i razumevanja stručnjaka u cilju pružanja efikasnih usluga zaštite žena žrtava specifičnih oblika rodno zasnovanog nasilja (seksualno nasilje, uključujući i silovanje, proganjanje i polno uznemiravanje) kako bi se unapredila institucionalna prevencija i zaštita žena koje su pretrpele ove oblike nasilja.