Dana 09.12.2019. godine, u okviru obeležavanja globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, u Novom Sadu, u prostorijama SOŠO „Milan Petrović”, održana je završna konferencija projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Vojvodini – faza 2”, koji sprovodi Pokrajinski sekreterijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost i UN Agencijama u Republici Srbiji (UNICEF, UN WOMEN, UNFPA, UNDP).

Konferencija „Predstavljanje rezultata projekta Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Vojvodini, faza – 2” imala je za cilj predstavljanje efekata obuka i koferencija slučaja, sa posebnim osvrtom na nalaze i preporuke eksterne evaluacije projekta.

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Predrag Vuletić, u svom izlaganju ukazao je na važnost kontinuiteta u rešavanju problema nasilja nad ženama i decom iz marginalizovanih i osetljivih kategorija, ističući da je cilj Pokrajinskog sekreterijata da, ne samo u  16 dana, već svih 365 dana u godini, radi na podizanju svesti o rodno zasnovanom nasilju kao problemu ljudskih prava, kako na lokalnom, tako i na pokrajinskom i nacionalnom nivou. Shodno tome, kao doprinos borbi protiv nasilja nad ženama, Pokrajinski sekreterijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, radi na jačanju kapaciteta lokalnih institucija, organizacija i pojedinaca koji su partneri Pokrajinskog sekreterijata u toj borbi, istakao je g. Vuletić.

image001

Obraćajući se učesnicima skupa, gđa Andrijana Čović, konsultatkinja Agencije UN WOMEN u Republici Srbiji, kao i gđa Svetlana Selaković, pomoćnica pokrajinskog sekretara za demografiju i ravnopravnost polova, ukazale su na kompleksnost rešavanja problema nasilja u društvu, ističući da rešavanju istog  proporcionalno doprinosi stepen međusektorske saradnje, za koju je eksternom evaluacijom, u slučaju sprovođenja ove faze projekta, utvrđeno da je visok, i da pokazuje dobre rezultate.

Tokom diskusije predstavnici/ce institucija sa teritorije AP Vojvodina podelili/e su svoja iskustva, ističući da obuke doprinose poboljšanju međusektorske saradnje u pružanju usluga ženama i deci žrtvama nasilja u porodici i partnerskim odnosima.